Kiedy należy wykonać
przegląd budowlany?

Wykonywanie okresowych przeglądów budowlanych to obowiązek nałożony przez Prawo budowlane na każdego zarządcę budynku oddanego do użytku. Wykonujemy obowiązkowe przeglądy zgodnie zgodnie z prawem budowlanym. W trakcie przeglądu sporządzamy stosowne protokoły z dokumentacja fotograficzną włącznie. Przegląd budowlany przeprowadzany jest przez uprawnionego fachowca, który sprawdza nieruchomość pod względem jej estetyki, stanu technicznego i przydatności do użytkowania.

Kontrole okresowe budynków chociaż są uciążliwe, to tak naprawdę służą do zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkownikom. Dzięki nim możemy wykryć poważne usterki które mogłyby zagrażać nie tylko zdrowiu, ale nawet życiu mieszkańców.